Home REGATE Windsurf Prvenstvo Vojvodine i Srbije 2016
SerbianHungarian (informal)

Windsurf Prvenstvo Vojvodine i Srbije 2016

There are no translations available.

 

 

JEDRILIČARSKI SAVEZ SRBIJE, JEDRILIČARSKI SAVEZ VOJVODINE

I

JEDRILIČARSKI KLUB PALIĆ

GRAD SUBOTICA

RASPISUJE REGATU

PRVENSTVO SRBIJE

OTVORENI WINDSURF PRVENSTVO SRBIJE I VOJVODINE 2016

ZA KLASE: FWS,SWS,OPEN

1 Datum i mesto održavanja

1.1 Regata će se održati od  14.05.2016. do 15.05.2016. na PALIĆ JEZERU.

2 Pravila

 

2.1 Regata će se održati prema pravilima kako su definisana u Regatnim Pravilima 2013 – 2016.

2.1 Primenjivaće se prilog B Regatnih pravila pravila svake klase, Pravilnik regata Jedriličarskog saveza Srbije, ovaj Raspis i Uputstva za jedrenje.

2.3 U slučaju nesuglasja među pravilima prevladavaju Uputstva za jedrenje i engleski jezik.

3 Klase

3.1 Regata se raspisuje za sledeće klase i kategorije: FWS, SWS,OPEN

3.2 Regata je kriterijska za klase FWS,SWS,OPEN, sa koeficijentom jačine 1.7

4 Pravo nastupa i prijava takmičara

4.1 Pravo nastupa imaju takmičari koji su uredno registrovani kod nacionalnog saveza za 2016. godinu. Takmičari registrovani u JSS moraju osim toga ispunjavati i uslove definisane u članu 8. tačka a) i b) Pravilnika regata JSS.

4.2 Oznake na jedrima moraju biti u saglasnosti sa Regatnim Pravilima i Pravilima svake klase.

4.3 Preliminarne prijave slati do 14.05.2016. godine na e-mail adresu This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5 Vreme registracije i starta

5.1 Registracija takmičara će se obaviti 14.05.2016. do 10 sati u kancelariji regate.

5.2 Prilikom registracije takmičari će plaćati startninu. Startnina iznosi 1000 dinara po takmičaru.

5.3 Otvaranje regate će se obaviti 14.05.2016. u 10 sati ISPRED JK PALIĆ.

5.4 Upozoravajući signal prve trke planiran je 14.05.2016. u 11 sati.

5.5 Raspisano je 8 trka, a regata je važeća ako se održi najmanje 3.

5.6 Predviđeni rezervni dani 10-11.09. 2016.

6 Reklamiranje

6.1 Na zahtev organizatora jedrilice će nositi reklamu sponzora regate na bočnim stranama jedra.

7 Premeravanje

7.1 Na zahtev regatnog odbora, takmičari će dostaviti na uvid važeću potvrdu o premeravanju.

8 Uputstva za jedrenje

8.1 Uputstva za jedrenje će biti dostavljena svakoj posadi prilikom registracije takmičara.

8.2 Uputstva za jedrenje će biti istaknuta na Službenoj oglasnoj tabli.

9 Kursevi

9.1 Regatno polje i regatni kursevi će biti prema Uputstvima za jedrenje.

10 Bodovanje

10.1 Primenjivaće se Low Point System (Sistem jednostavnog bodovanja), prema pravilu A4.1 Regatnih pravila.

10.1 Najslabiji rezultat se odbacuje ako se održi više od 3, ali manje od 8 trka, a dva najslabija rezultata ako se održi 8 ili više trka.

10.2 Regata je važeća za klase i kategorije u kojima učestvuju najmanje tri jedrilice, uz uslov iz prvog stava člana 5. Pravilnika regata JSS za klasu (daska) windsurf.

11 Trofeji i nagrade

11.1 Organizator je obezbedio NAGRADE ZA PRVOPLASIRANA TRI MESTA

11.2 Broj dodatnih nagrada zavisi od sponzora.

12 Smeštaj

12.1 Smeštaj jedrilica U DASKAŠKOM HANGARU JK PALIĆ.

12.2 Prenoćište i ishrana: Smeštaj šatora i kampera u krugu JK Palić je obezbedjen i to besplatno. Večera za takmičare i njihovu pratnju će biti obezbeđena osim završnog dana.

Rezervacija i informacije na Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , ili mob. 063 802 96 20 Nemeth Lehel

www.windsurfing.rs, www.jk-palic.org.rs

13 Odgovornost

13.1 Svaki takmičar startuje na vlastitu odgovornost. Organizator ne prihvata bilo kakvu odgovornost za moguće štete ili udes takmičara, jedrilica, opreme ili trećih lica, pre, za vreme i posle regate.

Palić 14.04.2016. godine ORGANIZACIONI ODBOR

 

 
lehels corner
Banner
Red Paddle CO SUP
Najbolje SUP daske na naduvavanje "Ustani i veslaj"
Banner
Banner